Home

CARPE DIEM  [pluk de dag, geniet van elk moment]

PANTA RHEI [alles is in beweging, alles verandert]

DIE GEDANKEN SIND FREI

Beste bezoeker, mijn naam is Paul de Wit, voormalig leraar. Ik woon in Spaubeek, een dorp gelegen in een van de mooiste gedeeltes van Zuid-Limburg. Dit is een gebied met een zeer rijke cultuurhistorie en een bijzonder gevarieerd landschap. De grenzen naar Duitsland en België vormen geen barrières, maar zijn uitnodigingen voor ontdekkingstochten. Nieuwsgierigheid, leergierigheid en genieten van het leven liggen aan de basis van al mijn activiteiten en educatie is daarbij een belangrijke factor. Bij de activiteiten beperk ik me niet alleen tot de EUREGIO MAAS-RIJN [Maastricht-Luik-Aken]. Tijdens de vele reizen over de hele wereld, ben ik in de ban geraakt van India, m.i. het meest fascinerende land op aarde. Het contact met de cultuur, de religie en het volk van India kan geen mens onberoerd laten en zal invloed uitoefenen op het leven van iedere bezoeker. Om mijn idealen te realiseren heb ik een non-profit organisatie opgericht, PAVLOS CULTURE-ADVENTURES [Pavlos is Grieks voor Paul]. D.m.v. velerlei activiteiten wil ik mensen op een zeer aangename wijze laten delen in de rijkdom aan cultuur, religie en natuur. Het geld dat mij door de deelnemers geschonken wordt, doneer ik o.a. aan  een lepra centrum in Hyderabad, India [Sivananda Rehabilitation Home, zie:http://www.sivanandarehab.org/] en aan een lepra centrum in Kumbakonam, India [Sacred Heart Leprosy Centre, zie: http://www.shlc-kumbakonam.org/]. Het geeft een buitengewoon bevredigend gevoel een deel van onze rijkdom te schenken aan de armsten der armen, de uitgestotenen van de maatschappij. Het is maar een druppeltje, maar zonder druppeltjes zijn er geen rivieren en oceanen. Laten we samen zorg dragen voor een rijke toevoer! We zijn tenslotte allemaal familieleden van elkaar in het dorp dat aarde heet.
Vanaf 17/08/2012 is de organisatie een stichting onder de naam STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES FOUNDATION [K.v.K. nr. 55894194, RSIN nr. 851901074]. De stichting bezit de ANBI-status [Goede Doelen Instelling], waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het doel van de stichting is het ondersteunen van kleinschalige lepra- en andere sociaal-medische projecten in India. Donaties komen voor 100% ten goede aan de projecten en kunnen overgemaakt worden naar STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES o.v.v. DONATIE LEPRA-INDIA. IBAN nr. NL78RABO0120593416. Bij voorbaat dank.

Verrijk u zelf, deel met elkaar!

PS: deelname aan alle activiteiten vindt plaats op basis van vrijwilligheid en onder eigen verantwoordelijkheid

TOELICHTING op het besluit van de Belastingdienst d.d. 20 juli 2013: Per 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s [Algemeen Nut Beogende Instelling].  Om de organisaties meer transparant te maken, moeten zij voldoen aan een aantal voorwaarden, die onderstaand uitgewerkt staan.

NAAM: STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES FOUNDATION

K.v.K. nr. 55894194,

RSIN  851901074

CONTACTGEGEVENS: SOPPESTRAAT 3 6176AN SPAUBEEK, NEDERLAND

TEL: [0031][0]46 4433661

EMAIL: pavlosw@hotmail.com
WEBSITE: www.culture-adventures.nl

BESTUURSSAMENSTELLING: P.H.G. DE WIT VOORZITTER, A.E.M.N. PETERS SECRETARIS, J.H.A. BOIJENS PENNINGMEESTER

BELEIDSPLAN: HET WERVEN VAN FONDSEN T.B.V. DE STICHTING, ZODAT IN REDELIJKE MATE VOLDAAN KAN WORDEN AAN DE DOELSTELLING VAN DE STICHTING

BELONINGSBELEID: EEN VRIJWILLIGERSVERGOEDING KAN WORDEN VERLEEND. HIERVAN WORDT ECHTER GEEN GEBRUIK GEMAAKT.

DOELSTELLING: HET ONDERSTEUNEN VAN KLEINSCHALIGE LEPRA- EN ANDERE SOCIAAL-MEDISCHE PROJECTEN IN INDIA

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN: CULTUREEL-HISTORISCHE EXCURSIES IN LIMBURG, BELGIË EN DUITSLAND, LEZINGEN OVER INDIA EN ANDERE LANDEN, ADVISEREN EN BEGELEIDEN VAN INDIA-GANGERS

FINANCIËLE VERANTWOORDING:
In het financieel jaarverslag 2023 is de nadere financiële toelichting te vinden.